Det å legge til for første gang kan oppfattes som krevende og litt vanskelig, men krever ofte kun mengdetrening for at du føler deg 100% komfortabel neste gang du kommer inn i havn. Vi gir deg noen tips til hvordan du kan gjøre det enklere for deg selv, og hvordan du får full kontroll på det å legge til ved brygga.

Det å forberede seg godt før du drar ut på sjøen er viktig, og det er lett å glemme å kontrollere sentrale elementer før man legger ut. Fortøyning og måten du fortøyer båten på kan også være med på å gjøre det vanskeligere eller lettere for deg når du skal legge ut på tur. Vi gir deg derfor noen tips til hva du må tenke på før du legger ut på tur, og hvordan du kan fortøye båten for enklest mulig å legge til og legge fra brygga.

Riktig vinterlagring av båt er viktig, og vi gir deg noen råd til hvordan du bør forberede båten for vinterlagring, i tillegg til noen tips til hva du må følge med på under vinterlagringen.